Sponsored media

'Blik Vooruit'

Special die ik in 2010 schreef over de nieuwe strategie van de zakendivisie van ABN Amro

'Sturen zoals we willen'

Interview met klanten van BDO - klantenmagazine BDO

'Ik heb altijd nauw contact gehad met ondernemers'

Interview met Gerrit Zalm - klantenmagazine BDO

Thuiszorgkrant Zorgbalans

Informatiekrant over de thuiszorg die Zorgbalans aanbiedt in de regio Kennemerland, in de vorm van zelfsturende buurtteams