Schrijftraining

Veel professionals worstelen met het omzetten van hun kennis in een aantrekkelijk artikel, rapport of white paper. Hoe win je de aandacht van jouw doelgroep? En hou houd je vervolgens hun aandacht vast?

Dat valt gelukkig te leren, zo blijkt. Ik trainde consultants en medewerkers van ondermeer Eiffel en Nuon in het schrijven van een pakkend betoog.

In twee sessies van ieder drie uur, exclusief schrijfopdrachten, leer ik u en uw collega's de belangrijkste wetten van een aantrekkelijke tekst. Een-op-een, of in een groep van maximaal zes deelnemers.