Journalistiek

In de tijd dat je een verhaal nog per floppy naar een redactie stuurde, publiceerde ik mijn afstudeerscriptie in Trouw. Althans, een stevig bewerkte versie daarvan. Later volgden verhalen in ondermeer NRC en Sp!ts.

Als vakjournalist bij Kluwer startte ik met artikelen in vakbladen als Tijdschrift voor Marketing, Elan, Sales Management en Management Executive. Later volgden ondermeer Adformatie, Communicatie en Bizz. Nu schrijf ik met name voor Management Scope, Managementboek Magazine en Slow Management.

Schrijven voor sponsored media vergt een totaal andere instelling. Je schrijft immers (ook) vanuit de belangen van de klant. Niet voor niets heb ik deze button, schuin linksboven, zo dicht mogelijk bij 'tekstschrijven' gezet. Mijn klantenlijst start bij de A van ABN Amro en eindigt bij de Z van Zorgbalans. Er ontbreken nog vijf letters.